Harris Kitchen
Harris, Lebanon
Design and Execution